Presentació de la ESO

 

 
 

Benvinguts a una nova etapa, l’ESO. Sabem que tota nova etapa comporta dubtes i inquietuds, però es-tigueu tranquils perquè els tutors, coordinadors i orientadors estarem al vostre costat per acompanyar-vos i orientar-vos durant l’adaptació i els quatre anys que dura el camí.

La nostra filosofia educativa es caracteritza per la presència, l’acompanyament i l’orientació en tots els àmbits de la vida dels nostres dels alumnes. Per això prioritzem l’atenció personalitzada, mitjançant les tutories individuals i amb les famílies. I comptem, també, amb el Departament d’Orientació per si en algun moment del camí hi ha dificultats que requereixin una atenció especial.

   

TALLERS D'ANGLÈS

L’anglès als primers cursos d’ESO es realitza mitjançant projectes. Dues de les tres ho-res d’anglès es duen a terme al Taller d’anglès, amb la presència de dos professors i un auxiliar de conversa per treballar amb més profunditat les competències comunicatives. Trobareu una matèria nova: la tecnologia, que en el nostre centre es realitza en llengua anglesa. Aquesta nova matèria inclou temes relacionats amb l’electricitat, la mecànica, la informàtica, l’habitatge, la robòtica....

 

MATÈRIES OPTATIVES

També haureu de triar matèries optatives. Algunes d’aquestes matèries complementen les matèries comunes i poden ser de reforç. Oferim la possibilitat de cursar una segona llengua estrangera, el francès (amb la finalitat d’aconseguir un títol oficial en acabar l’ESO) o l’alemany. I també matèries relacionades amb el creixement emocional: habilitats socials, mediació i educació emocional.

 

PARTICIPACIÓ ALUMNAT

Fomentem la participació de l’alumnat en la vida del centre com a membres actius mitjançant les assem-blees de representants que proposen, organitzen, i dinamitzen activitats pròpies de les seves hores de tutoria grupal i també de la vida general del centre.

 

PROJECTES VERTICALS

Continuem treballant els projectes verticals de centre que s’han iniciat a Infantil i Primària, com el Projecte Artistes, el Projecte En Parlem, el Projecte de Robòtica i el Projecte de Mediació. Realitzem nous projectes específics, com el projecte Les arts d’escriure de llengua, el Pro-jecte To be or not to be de música i anglès a 3r ESO, el Projecte Geometria a 2n i el Projecte Estadística a 3r i 4t.

 

SORTIDES I INTERCANVIS

Per potenciar l’ús de les llengües estrangeres en situacions reals organit-zem, a més de diferents activitats i projectes durant el curs, com l’English Week, sortides i intercanvis de les matèries de francès i alemany durant el curs escolar, i les estades a l’estiu per practicar la llengua anglesa.

 

MARIST ENGLISH CENTER

Per complementar l’aprenentatge de la llengua anglesa oferim les classes extraescolars (en horari de migdia i de tarda) del Maristes English Center, amb l’objectiu que els nostres alumnes es pre-sentin a les proves de Cambridge. Les proves es duen a terme en el nostre centre i tots els nostres alumnes es poden examinar. A nivell extraescolar també disposem del Club Esportiu, de l’Escola de Música i de dues associacions d’educació en el lleure: AJMACOR i AE Garbí.

En els descansos de mig matí organitzem els Clubs de Pati, on els alumnes podeu compar-tir les vostres habilitats literàries, musicals o científiques amb els companys. D’altra banda, també fomentem i motivem la participació dels nostres alumnes en concursos: Phonix, Cangur, Fem Mates, Olimpíades de biologia i geologia, Josep Pernau, lligues de debat...

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.