presentació col•legi

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre. Tota aquesta informació de la preinscripció d'infantil, primària i secundària la trobareu aquí i la preinscripció de La Llar d'Infants aquí.

 Per fer la preinscripció a cal:

• conèixer el calendari de tot el procés,
• consultar els centres i l'oferta de places escolars,
• conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol•licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
• presentar la sol•licitud d'infantil, primària i secundària o la sol•licitud de la Llar d'infants la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol•licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat.

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

Preinscripció

o    Oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017
o    Presentació de la sol·licitud al centre: del 23 de març al 4 d’abril de 2017
o    Presentació de la documentació al centre: fins al 7 d'abril de 2017
o    Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
o    Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
o    Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
o    Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
o    Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017
o    Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
o    Llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny de 2017

Matrícula

o    Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 12 al 16 de juny de 2017 
o    Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO (o alumnes amb plaça assignada però pendents de l’avaluació de setembre): del 26 al 30 de juny de 2017
o    Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol•licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

Criteris generals

- Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

- Proximitat del domicili (només una opció):


Quan el domicili habitual estigui en l'àrea d’influència del centre: 30 punts.


Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea d’influència del centre: 20 punts.


Quan el domicili habitual és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

- Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

- Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

 

Criteris complementaris


- Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts

- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts

- Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual presenta la sol·licitud: 5 punts

 

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.