Organs de govern i direcció

El model d’educació que el centre ofereix a la societat suposa una aportació coordinada de tots els recursos humans per aconseguir els objectius proposats. La institució titular és la responsable d’expressar i donar continuïtat als principis que defineixen l’educació que l’escola ofereix i els criteris d’actuació que garanteixen la fidelitat a aquests principis. La Institució Titular és l’Institut dels Germans Maristes.

 

Òrgans unipersonals

Directora titular:
Representa la Institució Titular en el centre i és el responsable últim en tots els camps. Exerceix facultats decisòries en el nomenament i cessament dels òrgans de direcció i coordinació unipersonal. Presideix el Claustre de Professors i l’Equip Directiu. La Directora Titular és la Sra. M. Carme Rius Sabador, lleida.dir@maristes.cat

Sotsdirector titular: 
Substitueix el director en cas d’absència o de malaltia. Forma part de l’Equip Directiu. És l'Esther Montoy i Albareda, lleida.sotsdir@maristes.cat

Coordinadora de pastoral:
Orienta l’espiritualitat cristiana de l’escola i coordina les activitats de celebració, solidàries i d’educació de la fe que es desenvolupen durant el curs. Forma part de l’Equip Directiu. El Coordinadora de Pastoral-Missió és el Xavier (Litus) Pérez i Garret, lleida.pastoral@maristes.cat

Caps d’estudis:
Dirigeixen, impulsen i coordinen l’acció educativa dels nivells respectius. Presideixen els claustres de professors de l’etapa i l’Equip Pedagògic respectiu. Formen part de l’Equip Directiu.

El Cap d’Estudis d’EI-EP és el Sr. Pere Travesset, lleida.ces1@maristes.cat i el Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat és el Sr. Xavier Llobera i Rames, lleida.ces2@maristes.cat

Administrador:
Vetlla pel manteniment de les instal·lacions i per la gestió dels recursos de l’escola per tal de posar-los al servei de l’educació. Forma part de l’Equip Directiu. El responsable d’administració és el Sr. Albert Vallverdú del Rio, lleida.admin@maristes.cat

Coordinador pedagògic: 
Vetlla per l’aplicació de l’estil educatiu marista i per la seva aplicació metodològica. Coordina els diferents departaments. El Coordinador Pedagògic és el Sr. Carles Cuéllar i Dolcet, ccuellar@maristes.com

Coordinador de qualitat: 
És el responsable de mantenir al dia els diferents processos ordinaris i estratègics per tal d’assolir la política de qualitat de l’escola. El Coordinador de Qualitat és el Sr. Josep Ramon Miró i Mo, jrmiro@maristes.com

Secretaria:
Gestiona la documentació de l’alumnat, professorat, serveis escolars i l’arxiu del centre. La responsable de Secretaria és la Sra. Eva Gallart Arenal, lleida.eva@maristes.com

 

Equips de gestió

Equip directiu: 
És l’òrgan ordinari de gestió del centre i té la missió d’impulsar l’elaboració i avaluació del Projecte Educatiu i del Pla Anual, així com també la coordinació dels diversos nivells educatius. Està format per:

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.